tirsdag 3. februar 2009

Rapport fra det flerspråkelige Norge

Betegnelsen flerspråklighet har flere betydninger, men man kan kort si at det er et land eller samfunn der innbyggerne snakker eller skriver flere språk. Uansett om det er flere offisielle skriftspråk, eller bare andre språk ved siden av det offisielle, bruker man betegnelsen flerspråklighet.

Verden i dag er preget av flerspråklighet. En vil som turist kunne orientere seg i de aller fleste land rundt om i verden ved hjelp av engelsk, eller andre ”verdensspråk”.
En liten utstikker fra flerspråklighet sjangeren er mindre, uoffisielle språk, som er dannet på bakgrunn av innvandring og immigrasjon. F. eks kebabnorsk som er en form for norsk, men som har begreper og ord som stammer fra pakistanere og andre nasjonaliteter. Dette fenomenet finner en ofte i større byer hvor innvandringen er stor.

Språkene rundt om i verden er til stadighet påvirket av folk fra andre nasjonaliteter. Tidligere koloni land, og større immigrasjoner har påvirket språkene rundt om i verden i lang tid, og slik det ser ut i dag, vil dette antageligvis fortsette!

Kilder: Panorama

2 kommentarer: